przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Krajobraz Gdańska z wodą w tle...O czym opowiadają gdańskie fontanny?

 Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

w ramach cyklu comiesięcznych spotkań miłośników ekologii
zaprasza na wykład
Krajobraz Gdańska z wodą w tle...O czym opowiadają gdańskie fontanny?
który poprowadzi Barbara Ząbczyk-Chmielewska
Spotkanie rozpocznie się 17 października 2019 roku o godz. 16:00
w siedzibie CIEE (Gdańsk, ul. Polanki 51)

W krajobrazie miejskim wyjątkowe miejsce zajmują FONTANNY (wodotryski) - urządzenia wodne, które stanowią jeden z elementów tzw. małej architektury. Znane już od starożytności, przez wieki służyły ozdobie ogrodów, parków, były stawiane na placach miast i dziedzińcach pałaców. Pełniły również funkcje użytkowe lub kulturowe. W XIX wieku fontanny stopniowo przestawały być źródłem wody pitnej, a bardziej stawały się formą upamiętnienia postaci ważnych dla danej społeczności czy wydarzeń historycznych.
Gdańskie fontanny, te najstarsze, jak i te utworzone współcześnie na stałe wpisały się już w krajobraz miasta i stanowią jego integralną część. Wszystkie fontanny mają swoją niepowtarzalną historię, kształt architektoniczny i otoczenie, w którym zostały usytuowane. Wpisują się w kontekst historyczny, kulturowy i tradycje miejsca. Każda z nich ma swoją własną oryginalną opowieść. Oprócz przyjemności spaceru i obcowania z urokami fontann i magią wody, warto poznać również ich historię.

Działalności Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku jest finansowana za środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Serdecznie zapraszamy!

 


Copyright © PZPK, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk