przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Menu


Szkolenie z diagnostyki drzew

       W dniu 24 września br., w siedzibie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, miało miejsce szkolenie poświęcone diagnostyce drzew, adresowane głównie do pracowników PZPK. Poprowadzili je doświadczeni arboryści - Jerzy Stolarczyk oraz Jakub Józefczuk. Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym odbyła się część praktyczna w obrębie zarządzanego przez nas terenu zieleni. Uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na grupy, w których dokonywali oceny stanu zdrowotnego oraz statyki wybranych egzemplarzy drzew, a następnie formułowali zalecenia ochronne. Zademonstrowane zostało także badanie wnętrza pnia przy użyciu tomografu sonicznego i rezystografu. W celu sprawdzenia stabilności wytypowanego drzewa arboryści wykonali test obciążeniowy.

Szkolenie sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


Copyright © PZPK, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk