Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A

 • Dolina Łeby
  Dolina Łeby
 • Dolina rzeki Chociny
  Dolina rzeki Chociny
 • Jezioro Wielkie Brodno
  Jezioro Wielkie Brodno
 • Lasy sopockie
  Lasy sopockie
 • Leśne oczko
  Leśne oczko
 • Niszczycielska działalność wiatru
  Niszczycielska działalność wiatru
 • Rezerwat Kacze Łęgi
  Rezerwat Kacze Łęgi
 • Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  separator

  Nad Jez. Milachowo.

 • Staniszewskie Zdroje
  Staniszewskie Zdroje
 • Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  separator

  W głębi Jez. Długie i Jez. Karsińskie.

 • Zatoka nad Zalewem Wiślanym
  Zatoka nad Zalewem Wiślanym
 • Źródło Marii zimą
  Źródło Marii zimą
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

„POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”
Plany Ochrony
Edukacja dla Przyrody
WFOŚiGW Sprawozdania
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Pomorscy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS
Pomorski Zwrotnik Raka
Uwaga ASF
Mapy

W dniu 29 lutego 2012 r. w sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się I posiedzenie Rady PZPK. Zgodnie z art. 95 ustawy o ochronie przyrody jest to organ opiniodawczo-doradczy działający przy dyrektorze zespołu parków krajobrazowych. W myśl art. 99 tejże ustawy członków rady powołuje zarząd województwa spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli właściwych miejscowo jednostek samorządu województwa, samorządu gminnego i organizacji gospodarczych. Rada PZPK, w liczbie 14 członków, została powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego na mocy uchwały Nr 1512/102/11 z dnia 20 grudnia 2011 r.

W pierwszym posiedzeniu Rady udział wzięli:

1. Dr hab. Mariusz Kistowski,

2. Dr Ryszard Markowski,

3. Mgr inż. Daniel Lemke,

4. Mgr inż. Zbigniew Kaczmarczyk,

5. Mgr inż. Marian Wilczewski,

6. Mgr Leszek Kuliński,

7.Dr inż. Feliks Pankau,

8. Mgr Iwona Pabiś-Beszczyńska,

9. Mgr Bogumiła Błaszkowska,

10. Dr Katarzyna Bociąg,

11. Dr Mateusz Ciechanowski,

12. Mgr Anna Grapatyn-Korzeniowska,

13. Dr Czesław Elzanowski,

Posiedzenie miało charakter organizacyjny. Rozpoczęła je dyrektor PZPK Pani Bożena Sikora, która powitała i przedstawiła członków Rady. Pan Czesław Elzanowski – członek Zarządu Województwa Pomorskiego wręczył nominacje nowo powołanym członkom Rady. W dalszej kolejności przyjęto regulamin Rady oraz jednogłośnie dokonano wyboru przewodniczącego Rady i jego zastępcy. Przewodniczącym został dr hab. Mariusz Kistowski z Uniwersytetu Gdańskiego, natomiast jego zastępcą mgr inż. Daniel Lemke z RDLP Sczecinek. Z-ca dyrektora PZPK Pani Barbara Utracka-Minko przedstawiła prezentację multimedialną, w której przybliżyła zgromadzonym działalność i walory przyrodnicze wchodzących w skład Zespołu Parków. W trakcie posiedzenia poruszano kwestie dotyczące m.in. prawnych uwarunkowań związanych z działalnością Zespołu, planami ochrony, współpracy pomiędzy parkami i Lasami Państwowymi. Szczególną uwagę zwrócono na element krajobrazowy i potrzebę jego ochrony.