Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A

 • Dolina Łeby
  Dolina Łeby
 • Dolina rzeki Chociny
  Dolina rzeki Chociny
 • Jezioro Wielkie Brodno
  Jezioro Wielkie Brodno
 • Lasy sopockie
  Lasy sopockie
 • Leśne oczko
  Leśne oczko
 • Niszczycielska działalność wiatru
  Niszczycielska działalność wiatru
 • Rezerwat Kacze Łęgi
  Rezerwat Kacze Łęgi
 • Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  separator

  Nad Jez. Milachowo.

 • Staniszewskie Zdroje
  Staniszewskie Zdroje
 • Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  separator

  W głębi Jez. Długie i Jez. Karsińskie.

 • Zatoka nad Zalewem Wiślanym
  Zatoka nad Zalewem Wiślanym
 • Źródło Marii zimą
  Źródło Marii zimą
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

„POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”
Plany Ochrony
Edukacja dla Przyrody
WFOŚiGW Sprawozdania
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Pomorscy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS
Pomorski Zwrotnik Raka
Uwaga ASF
Mapy

„ Rozbudowa siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego – II ETAP” wraz z zagospodarowaniem i towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obejmować będzie następujący zakres prac:

 

 • przygotowanie terenu pod budowę,
 • roboty ogólnobudowlane (budowa kubatury obiektu – przyziemie ze zjazdem do garażu, parter z częścią dziedzińca wraz z pracami wykończeniowymi),
 • usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, uzyskanie decyzji zezwalającej leży po stronie Zamawiającego,
 • wykonanie instalacji w budynku miedzy innymi: sanitarnych, cieplnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych,
 • wykonanie zagospodarowania terenu między innymi: nawierzchnie (chodniki, dojazd do garażu, miejsca postojowe), zieleń (ogród na dachu, trawniki i nasadzenia), elementy małej architektury,
 • wykonanie odprowadzenia wód opadowych do istniejącego przyłącza sieci kanalizacji deszczowej.

 

W ramach zadania zostanie zrealizowany budynek w którym znajdą się sala edukacyjna na około 80 osób , biblioteka przyrodnicza oraz zaplecze dla pracowników Centrum Informacji i Edukacji Przyrodniczej działającego w ramach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

 

Wykonawcą robot budowlanych jest Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane „AGAD” z Torunia, ul. Chrzanowskiego 23/B

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji 29.06.2018r.


02.06.2017 r. - Po zakończeniu prac ziemnych, które polegały na wybraniu dużej ilości mas ziemi  pod planowaną część piwniczną,  pojawiły się fundamenty  ukazujące zarys przyszłej bryły budynku.

 

30.06. 2017 . Zakończono prace związane z wykonaniem części piwnicznej budynku , które polegały w głównej mierze na  wykonaniu konstrukcji stalowej nad stropem piwnicy i zalaniu jej betonem. W efekcie tych prac mamy już wykonaną  część piwniczną budynku.  Obecnie trwają prace nad wykonaniem ocieplenia ścian fundamentowych.


 

28.09.2017r. Zakończony został etap prac związany ze stawianiem piwnic i parteru budynku - wyłoniła się jego pełna bryła.  Zakończono prace związane z wykonaniem części parteru budynku: rozszalowano wieńce, podciągi i tarczę żelbetową parteru.  Obecnie trwa montaż  więźby dachowej. Z początkiem października dach zostanie przygotowany pod pokrycie.  Trwają także prace przy wykonaniu muru oporowego (wjazd do garażu). Zakończono prace związane z przyłączem wody i kanalizacji sanitarnej.

 

26.03.2018r. Zakończono prace przy elewacji północnej i wschodniej budynku.  Trwają prace wykończeniowe przy drewnianej części  elewacji budynku - montowane są deski elewacyjne.  Roboty wewnątrz budynku związane są z montażem  wentylacji oraz przygotowaniem pod instalację pompy ciepła. Obecnie przygotowywane są  ściany  pod roboty malarskie. Rozpoczęto także prace związane z kładzeniem gresu w sali edukacyjnej. Trwają prace ziemne pod położenie sieci zewnętrznych  (elektrycznych).

 

Zakończono roboty betonowe – schody zewnętrzne przy tarasie i ewakuacyjne oraz montaż konstrukcji pergoli. Wewnątrz zakończono prace związane z montażem opraw oświetleniowych. W   łazienkach trwa biały montaż. Trwają prace wykończeniowe przy elewacji budynku kładziony jest klinkier.  Zakończono  montaż stolarki okiennej przeciwpożarowej w budynku głównym siedziby. Zamontowano pompę ciepła w budynku i wentylację. Przeprowadzono szkolenie  pracowników pod kątem obsługi urządzeń.


29.06.2018 r. - Zakończono prace przy elewacji budynku.  Położono  klinkier wokół pomieszczeń  piwnicznych i wjeździe do garaży. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku - trwa montaż armatury łazienkowej. Zamontowano drzwi we wszystkich pomieszczeniach. W obrębie posesji trwają prace brukarskie. Częściowo przygotowano teren pod wykonanie nasadzeń zieleni. Obecnie przygotowywany jest teren „patio”  do obłożenia stolarką drewnianą


 

Wszystkie prace budowalne zostały zakończone i odebrane. Obiekt otrzymał pozwolenie na użytkowanie w dn. 26.02.2019r.