Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A

 • Dolina Łeby
  Dolina Łeby
 • Dolina rzeki Chociny
  Dolina rzeki Chociny
 • Jezioro Wielkie Brodno
  Jezioro Wielkie Brodno
 • Lasy sopockie
  Lasy sopockie
 • Leśne oczko
  Leśne oczko
 • Niszczycielska działalność wiatru
  Niszczycielska działalność wiatru
 • Rezerwat Kacze Łęgi
  Rezerwat Kacze Łęgi
 • Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  Rozlewisko rzeki Zbrzycy
  separator

  Nad Jez. Milachowo.

 • Staniszewskie Zdroje
  Staniszewskie Zdroje
 • Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  Ujście rzeki Brdy do Jez. Charzykowskiego
  separator

  W głębi Jez. Długie i Jez. Karsińskie.

 • Zatoka nad Zalewem Wiślanym
  Zatoka nad Zalewem Wiślanym
 • Źródło Marii zimą
  Źródło Marii zimą
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

„POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI”
Plany Ochrony
Edukacja dla Przyrody
WFOŚiGW Sprawozdania
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Pomorscy
MODRASZEK TELEJUS MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
MODRASZEK TELEJUS
MOTYL ŁĄK PODMOKŁYCH
KOMIKS
Pomorski Zwrotnik Raka
Uwaga ASF
Mapy

"Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku garażowo- gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt edukacyjno – administracyjny we Władysławowie” wraz z rozbiórką, zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną zewnętrzną oraz wewnętrzną budynku , obejmować będzie następujący zakres prac:

 • prace rozbiórkowe w istniejącym budynku,
 • usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, uzyskanie decyzji zezwalającej leży po stronie Zamawiającego,
 • wykonanie przyłączy do budynku miedzy innymi: wodno-kanalizacyjnego, węzła cieplnego, elektrycznego, instalacji teletechnicznych,
 • wykonanie instalacji w budynku miedzy innymi: sanitarnych, cieplnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych,
 • wykonanie zagospodarowania terenu między innymi: nawierzchnie (chodniki, dojazd do garażu, miejsca postojowe z eko kraty), zieleń (trawniki i nasadzenia), fragment ogrodzenia, elementy małej architektury (lampy stojące do 120 cm).

 

Wykonawcą robót jest Konsorcjum firm:

 • Alfred Krupiński Zakład Budowlany „RAMEX”, ul. Hiacyntowa 3, 81-198 Kosakowo
 • Robert Krupiński Zakład Budowlany RAMEX BIS” Zakład Budowlany , ul. Hiacyntowa 3, 81-198 Kosakowo,

 

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji 29.06.2018r.

W dniu 20.03.2017r. rozpoczęły się prace rozbiórkowe istniejącego budynku.

 

5.06.2017 . Zakończyły się prace nad fundamentami i rozprowadzono podłączenia sanitarne. Obecnie trwają prace murarskie ścian parteru nowopowstałego budynku.

30.06.2017 . Zakończono wyburzenia i rozbiórki w istniejącym budynku. Wykonano fundamenty budynku i rozprowadzono podłączenia sanitarne. Wymurowane zostały ściany i wykonano strop parteru nowo powstałego obiektu. Na przełomie czerwca i lipca   prace budowlane zostały wstrzymane do września ze względu na uciążliwość prac i oddziaływanie prac na działki sąsiednie. Budowa realizowana jest w samym centrum miejscowości turystycznej co powoduje utrudnienia w transporcie materiałów. W okresie wakacyjnym obowiązuje zakaz wjazdu samochodów powyżej 3,5 t na teren miasta.

 

Listopad 2017 r. - Od września do listopada wymurowano ściany  pierwszego piętra, wykonano strop nad tą kondygnacją. W tym okresie wykonano także ściany poddasza, ścianki działowe w budynku oraz wykonano więźbę dachową.

 

Styczeń 2018 r. - Obecnie trawią prace związane z poszyciem dachu oraz prace elektryczne w budynku.


Maj 2018 - Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku, wykonywane są okładziny płytkami ceramicznymi, trwa montaż instalacji wewnętrznych w budynku.

Na zewnątrz budynku trwają prace elewacyjne.


Zakończono wszystkie prace budowlane w budynku. Budowa została zrealizowana w pełnym zakresie.

W dniu 30 lipca zakończono czynności odbiorowe prac.

Odbyły się odbiory oraz kontrole PPOŻ, Sanepidu oraz Powiatowego Nadzoru Budowlanego.

W dniu 29.08.2018 uzyskano DECYZJĘ  O POZWOLENIU NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Obecnie rozpoczynają się dostawy wyposażenia budynku miedzy innymi mebli, sprzętów multimedialnych, AGD i innych.